Sağlık Kuruluşları

Sağlık Kuruluşları

Hastane ve Poliklinik Güvenliği

Sağlık Kuruluşları

Günümüzde özel güvenlik hizmetine en çok ihtiyaç duyan kurumlar arasında hasatane ve poliklinikler de yer almaktadır. Hasatanelere birden fazla noktadan giriş-çıkış yapılması, personel, hasta veya hasta yakınlarıyla ilgili problemler gibi iç ve dış tehditler, sağlık kuruluşlarını potansiyel olarak güvenlik zaafiyeti barındıran yerler haline getirmektedir. Tıbbi malzemelerin hayati önemi, kullanılan techizatların yüksek bir ekonomik değeri olması güvenlik hizmetinin önemini arttıran konuların başında gelmektedir.

Bu sebeplerle giriş çıkışların kontrol altında tutulması, çalışan personelin güvenliğinin sağlanması, hasta ve hasta yakınlarının güvenlikleri, tıbbi malzemelerin ve sağlık kurumunda kullanılan techizatların güvenliğinin maksimum titizlikle sağlanması gerekmektedir. 4S Güvenlik olarak güvenliği sağlanacak sağlık kurumunun büyüklüğünü de göz önüne alarak fizibilite çalışması yaptıktan sonra doğal afet ve acil durumlarda alınması gereken önlemlerini alıp, böyle durumlarda uygulanacak eylem planlarını oluşturduktan sonra sağlık kurumunun eğitimli ve sertifikalı güvenlik elemanlarımız ile hem fiziksel olarak, hem de elektronik olarak özel güvenliğini sağlamaktayız.