Şantiye Güvenliği

Şantiye Güvenliği

İnşaat ve Şantiye Güvenliği

Şantiye Güvenliği

4S Güvenlik olarak inşaat ve şantiye gibi alanlarda özel güvenlik hizmeti ihtiyacını başarıyla karşılamaktayız.

Şirketimiz, toplu konut, gökdelen, alışveriş merkezi, köprü, yol, okul ve tesis gibi inşaat çalışmalarının yapıldığı şantiye alanlarında gerekli fizibilite çalışmasını yaparak özel güvenliğin sağlanması için gerekli olan tedbirleri alarak fiziksel olarak güvenliği sağlamaya başlar.


Şantiye gibi inşaat alanlarında can güvenliği başta olmak üzere malzeme ve ekipman güvenliği, hırsızlık, sabotaj ve zarar verme gibi eylemlerin oluşmasına imkan tanıyan zaafiyetleri ortadan kaldırır ve şantiye güvenliğini çok yönlü olarak sağlamaktadır.

Şantiye güvenliğinde dikkat ettiğimiz ve önem verdiğimiz başlıca konular aşağıdadır;

  • Şantiye sınırları dahilinde giriş-çıkış kontrolü,
  • İnşaat alanının çitlenmesi,
  • Tesiste kullanılan elektrik ve telefon gibi tesisatların düzenli kontrolü,
  • Şantiyedeki iç yollar ve çıkış yollarının kontrolü,
  • Şantiyede görevli olan ve orada konaklayan personelin tespiti, bu personelin ihtiyaçları ve yemekhane, lojman gibi personelin kullandığı alanların güvenliği,
  • Kule, vinç, kantar binası gibi iç tesislerin güvenliği,
  • Acil durumlarda müracat edilecek hastane ve poliklinik gibi sağlık hizmetinin alınabileceği en yakın yerlerin tespit edilerek gerekli acil durum planlarının önceden yapılması.