İlkelerimiz

İlkelerimiz

İlkelerimiz

  • Verilen tüm hizmetleri en modern yöntemlerle yerine getirmek, hizmet sunduğumuz kuruluşlarla karşılıklı güvene dayalı içten ve dürüst ilişkiler kurmak ve sürdürmek, işbirliği ve koordinasyonu sürekli ve yapıcı hale getirmek.
  • Güvenlik Hizmetlerinde; istenen güvenlik derecesini yer, zaman ve imkanlar ölçüsünde minimum maliyet ve optimum etkinlikle sağlamak.
  • Dünyadaki teknolojik gelişmeleri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini izlemek, uygun deneme ve koşullarla hizmete yansıtmak.
  • Tüm çalışanları en üst düzeyde motive etmek personelin hizmet içi ve dışı mutluluk ve refahını sağlamak.
  • Modern yönetim, yöntem ve tekniklerine uygun olarak yaygın katılım ve yaygın sorumluluk anlayışıyla hizmet kalitesini sürekli geliştirmek.
  • Yüksek performansı ile sektörde örnek bir kuruluş olmaktır.