Eğitim Ve Öğretim

Eğitim Ve Öğretim

Eğitim ve öğretim kurumu güvenliği

Eğitim Ve Öğretim

Genç nüfusa sahip olan ülkemizde, sağlıklı gelecek nesiller ve sürekli büyüyen bir ülke için en temel ihtiyaç eğitimli bir nesil yetiştirmektir. Eğitimin sağlıklı bir ortamda yapılması, iç ve dış tehditlere karşı gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınmasını gerekli kılmaktadır.

Güvenliği sağlanacak eğitim ve öğretim kurumlarının risk analizi çıkarıldıktan sonra gerekli güvenlik uygulamaya konmalıdır. Güvenliği sağlayan güvenlik personelinin bilgisi ve yetenekleri sürekli güncel tutulmalıdır.

Acil durumlarda, eğitim görevlileri ve öğrencilerin can ve mal kaybını önleyecek gerekli güvenlik prosedürleri ile acil durum ve eylem planları oluşturulmalı, tatbikatlar ile güvenlik desteklenmelidir.

4S Güvenlik, eğitim ve öğretim kurumlarına kullanılacak techizat ve donanıma hakim, eğitimli ve sertifikalı personeli ile maksimum dikkatle hizmet sunmaktadır.