Banka Güvenliği

Banka Güvenliği

Banka Güvenliği

Banka Güvenliği

Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan bankacılık sektörü, üst düzey çalışanlara, üst düzey müşteri portföyüne ve parayı yönetme özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu bu özellikler sebebiyle bina ve çalışanlarının güvenliğinde hasasiyet ve kararlılık çok önemli bir konu olmaktadır. 

Günlük bankacılık faaliyetlerinin kesintiye uğramadan güvenlik sisteminin işletilmesi gerekmektedir. Bunu yaparken eğitimli ve lisanslı güvenlik personelimiz son derece disiplinli ve dikkatli davranmak son derece önemlidir. Mevcut güvenlik sisteminin incelenmesi, risklerin minimize edilmesi ve özel güvenlik hizmetini 4S Güvenlik olarak tecrübeli güvenlik personelimizle sağlamaktayız.

Banka Özel güvenliği hizmetini, Bankaların Destek Hizmeti Almalarına Ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik madde 4-4 gereğince; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki özel güvenlik şirketlerinin bankalara sağladıkları her türlü nakit, kıymetli evrak ve kıymetli maden gibi kıymetli malları güvenlikli şekilde toplamak, saymak, dağıtmak ve teslimini sağlamak, gerektiğinde muhafaza etmek, otomatik vezne makinesi gibi makineleri açmak, kapamak ve tekrar hizmete sokmak, kapalı mühürlü para çantalarının teslim veya tesellüm işlemi gibi hizmetler ile benzeri hizmetler”, bankacılık destek hizmeti niteliğinde bulunmaktadır.

 • Silahlı banka güvenliği,
 • Silahsız banka güvenliği,
 • Güvenlikli kıymetli mal taşımacılığı,
 • Para ve değerli eşya taşıma,
 • Yakın koruma,
 • Elektronik güvenlik sağlama ve izleme,
 • ATM güvenliği,
 • Soygunlara karşı önlem alma ve önleme,
 • Uygunsuz müşteri tespiti,
 • Zaafiyet önleme,
 • Yakalama