AVM Güvenliği

AVM Güvenliği

Alışveriş Merkezleri

AVM Güvenliği

Değişen dünyada alışveriş yerlerinin büyük merkezlerde toplandığı günümüzde, korunmaya ve özel güvenliğe en çok ihtiyaç duyulan yerlerin başında şüphesiz alışveriş merkezleri gelmektedir.

Bu sebeple, alışveriş merkezleri gibi büyük yerlerde yaşanabilecek potansiyel tehdit ve taşınan riskleri belirlemek, zaafiyetleri ortadan kaldırarak var olan güvenlik önlemlerini belirleyip gözden geçirmek gerekmektedir. Terör ve adi suçların çok yönlü olarak yaşandığı günümüzde mevcut güvenlik önlemelerinin günün ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmesi, güncel teknolojik cihazlar ile desteklenmesi ve mevcut güvenlik prosedürlerinin yenilenmesi üzerinde önemle durulması gereken bir konu halini almaktadır.

4S güvenlik olarak birçok noktadan yaya ve araçla giriş çıkış yapılan alışveriş merkezlerinin ihtiyaç duyduğu prosedürel, teknolojik ve fiziksel güvenliğini sağlamaktayız.